01010100110110

De Oogst van de Indische Buurt

Trailer 2013 (looptijd 3.17)

Productie  - Ron Langdon

Opdrachtgever - Gemeente Amsterdam

 

 

De documentaire De Oogst is vertoond op 28 november in nr 3 van de symposiumreeks Vertrouwen in de Stad in Pakhuis de Zwijger. Aan de hand van materiaal van de documentaire heeft Deepstream.nl de korte promo gemaakt voor de slotavond in november 2013.

Dit is de trailer van de documentaire.

## 31 (0)6 23691052  |  ## 31 (0)20 4685004  | contact

Ontwerp deepstream.nl  | © deepstream.nl 2014 | deepstream.nl is geregistreerd bij de KvK Amsterdam