01010100110110

De Oogst van de Indische Buurt
Documentaire 2013 (looptijd 17.40)
Productie - Ron Langdon
Opdrachtgever - Gemeente Amsterdam

De Indische Buurt in Amsterdam Oost heeft jarenlang geworsteld met het predicaat “achterstandswijk” en vervolgens “Vogelaarwijk”. Veel buurtbewoners vertrokken en de buurt raakte steeds verder in verval. Armoede, werkloosheid en een gespannen sfeer heeft de buurt jarenlang beheerst; helaas hetzelfde verhaal als veel achterstandswijken in Nederland. Rond 2005 echter begonnen een aantal bezorgde buurtbewoners zich te
organiseren en serieus over hun buurt te ontfermen. Buurtorganisaties zoals de Timorplein Community en de Makassarplein Community,  bedacht en opgezet door buurtbewoners, ondernemers en buurtprofessionals bleken een zeer positieve en bindend effect te hebben. De mate van participatie en betrokkenheid in de buurt breidde zich verder uit. Steeds meer buurtbewoners sloten zich aan en meer communities werden in het leven geroepen die nu, samen een groot, bruisend en levendig buurtnetwerk vormen. Ron Langdon heeft het transformatieproces over een lange periode gevolgd en in beeld gebracht. De Oogst is een korte film gemaakt in opdracht van Gemeente Amsterdam waarin de verrassende transformatie wordt belicht

## 31 (0)6 23691052  |  ## 31 (0)20 4685004  | contact

Ontwerp deepstream.nl  | © deepstream.nl 2014 | deepstream.nl is geregistreerd bij de KvK Amsterdam