01010100110110

Keuken van Transvaal
Videoverslag 2015 (looptijd 9,42)

Productie  - Ron Langdon

Opdrachtgever - Museum zonder Muren

Een zoektocht naar verhalen en smaken van vroeger en nu! 

Museum zonder Muren nodigde ’t kleinkookbedrijf en de Verhalenwinkel uit te onderzoeken hoe de buurt de winter doorkomt en de lente ingaat. Thuisbasis voor het project werd de voormalige Computerloods op het Steve Bikoplein die werd omgetoverd tot een ontmoetingsplek voor de hele buurt. Van januari tot en met maart 2015 was iedereen welkom om zijn of haar verhaal te vertellen, Tursi te maken, mee te doen aan de Keuken van Transvaal Quiz of een kijkje te nemen bij de groeiexpositie waarin verhalen en smaken van buurtgenoten werden verzameld. Maureen de Jong van ’t kleinkookbedrijf en Peet van Duijnhoven en Anne van Delft van de Verhalenwinkel trokken ook zelf de wijk in. Zo organiseerden ze een workshop met de kinderkookclub, leerden pickles maken bij mensen thuis en bezochten mensen en organisaties in de wijk om verhalen op te halen.

Mooie herinneringen aan een bijzonder project.

## 31 (0)6 23691052  |  ## 31 (0)20 4685004  | contact

Ontwerp deepstream.nl  | © deepstream.nl 2014 | deepstream.nl is geregistreerd bij de KvK Amsterdam