01010100110110

Natuurtalenten in Amsterdam Oost

Project Reportage 2013 (looptijd 3.36)

Productie  - Ron Langdon

Opdrachtgever - Dream Support

 

 

Natuurtalenten is een project voor talentvolle kinderen waarbij zij hun belangstelling voor natuur en duurzaamheid verder ontwikkelen. Tijdens de bijeenkomsten kregen zij een verdiepingsles over water in een natuurspeelpark, gingen zij naar een echt natuurgebied voor een topervaring en werden zij getraind om als 'groene' ambassadeur andere kinderen en ouders te interesseren voor natuur. Tijdens een slotbijeenkomst 'natuurtalentdag' presenteerden zij hun talenten en leerervaringen aan hun ouders, vriendjes en vriendinnetjes en de buurt! De natuurtalenten werden begeleid door natuur- en milieuspecialist Rudy Klaassen en pedagogen en peereducators van Dream Support. De natuurtalenten laten zien dat natuur leuk én belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen!

## 31 (0)6 23691052  |  ## 31 (0)20 4685004  | contact

Ontwerp deepstream.nl  | © deepstream.nl 2014 | deepstream.nl is geregistreerd bij de KvK Amsterdam