01010100110110

Ongekend Bijzonder-Ouverture

Reportage / evenementregistratie (looptijd 9.11)

Productie  - Ron Langdon

Opdrachtgever - Stichting BMP

Oral History, of mondelinge geschiedenis, is in Nederland jarenlang een verwaarloosde tak van geschiedschrijving en museale collecties geweest. Het Nationale Archief gaat nu, samen met een aantal belangrijke stadsmusea en bibliotheken, intensief samenwerken om nieuw leven te blazen in het verzamelen van mondelinge verhalen. Het project kent veel deelprojecten waaronder Ongekend bijzonder. Ongekend bijzonder is gericht op het verzamelen van verhalen van vluchtelingen en wordt begeleid door Stichting BMP.

## 31 (0)6 23691052  |  ## 31 (0)20 4685004  | contact

Ontwerp deepstream.nl  | © deepstream.nl 2014 | deepstream.nl is geregistreerd bij de KvK Amsterdam