01010100110110

Tijd voor een Duurzaam Amsterdam Oost

Documentaire (juli 2016)
Looptijd - 38 min.

Opdrachtgevers

Gemeente Amsterdam / Amsterdam Rainproof

Het kan de Amsterdammer niet zijn ontgaan dat er ten gevolge van CO2 uitstoot iets met onze klimaat aan de aan de hand is. Het verandert en Amsterdam draagt eraan bij.

Dit is een documentaire over wat wij als bewoners van Amsterdam de komende jaren kunnen en moeten doen als wij de CO2 uitstoot terug willen dringen en een leefbaar stad willen behouden voor toekomstige generaties.

De Agenda voor een Duurzaam Amsterdam, opgesteld door de gemeente in 2015, is de leiddraad voor het scenario. Hierin zijn de doelstellingen voor 2020 en 2040 voor duurzame energie, schone lucht, circulaire economie, en een klimaatbestendige stad opgesteld.

In de film laten bedrijven en bewoners zien wat zij doen om een bijdrage te leveren met zonnepanelen, waterbuffers, groene daken, voedselverspilling, hergebruik van afvalmateriaal en nog veel meer.

Om de onheilspellende ontwikkelingen ten gevolge van onze ingesleten gedragspatronen te keren zouden meer mensen stappen moeten maken om een bijdrage te leveren, al is het maar klein; maar helaas is de boodschap bij hun nog niet aangekomen.

## 31 (0)6 23691052  |  ## 31 (0)20 4685004  | contact

Ontwerp deepstream.nl  | © deepstream.nl 2014 | deepstream.nl is geregistreerd bij de KvK Amsterdam