01010100110110

Verwonderkind - de kracht van ellende

Trailer 2012 (looptijd 2.44)

Productie - Ron Langdon

Opdrachtgever - eigen productie

 

 

Geen enkele kindertijd verloopt zonder smet, maar in enkele gevallen is het als een nachtmerrie. Hoe moet je omgaan met de ongewilde rugzak om je schouders na een ongelukkige jeugd? Vanzelfsprekend zijn er vele antwoorden te bedenken op deze vraag. Frank Los, levenskunstenaar, artiest, cartoonist en gevoelige persoonlijkheid moest vanaf zijn vroegste jeugd over een ruw en ongebaand pad een weg zoeken naar volwassenheid. Op een uiterst creatieve en speelse manier heeft hij het verleden een plek kunnen geven en stapt hij de toekomst tegemoet met een aanstekelijk optimisme.

 

Dit is de trailer van de documentaire.

## 31 (0)6 23691052  |  ## 31 (0)20 4685004  | contact

Ontwerp deepstream.nl  | © deepstream.nl 2014 | deepstream.nl is geregistreerd bij de KvK Amsterdam